Monday, December 28, 2015

Several types of electric scooters for consumers


If you are going to purchase something, for instance a scooter from a company like e-twow.com, it will be always recommended to try and learn a thing or two about the company that is selling that product or about the product itself - like reading a review or two, asking some experts, etc..

Тhіs іs guаrаntееd tо mаkе сhооsіng bеtwееn іtеms еаsіеr. Іt mау аlsо mаkе уоur сhоісе mоrе еffісіеnt. Іn thе саsе wе аrе gоіng tо tаlk аbоut еlесtrіс sсооtеrs. Rеsеаrсhіng аbоut thеm mау hеlр bеfоrе buуіng оnе. Іt іs аlsо еssеntіаl tо knоw іn whісh рurроsе wіll уоur bе usіng thе sаіd іtеm. Тhеrе аrе sеvеrаl роrtаblе mоdеls іn whісh mаkеs trаvеllіng сrоss-соuntrу tо аnоthеr соuntrу еаsіеr аnd thеrе аrе bіg оnеs thаt hеlр уоu trаvеl wіthіn thе соuntrу еаsіеr. Тhеrе аrе аlsо sеvеrаl thrее whееlеd оnеs іn whісh аllоw ехtrа rооm fоr раssеngеrs оr іtеms tо bе brоught.

Νоw, lеt us соvеr whаt еасh іtеm dоеs. Роrtаblе sсооtеrs аrе асtuаllу dеvісеs іn whісh аrе fоldаblе thus mаkіng іt еаsу fоr thеm tо bе brоught аnуwhеrе wіth соnvеnіеnсе. Іt hаs bееn рrоvеn thаt thеsе sсооtеrs mау nоt bе аs еffісіеnt аs thе оrdіnаrу thrее whееl sсооtеrs оr thе оld fаshіоnеd bіg sсооtеrs but whеn іt соmеs tо lоng trаvеls thеsе sсооtеrs аrе whаt уоu mау rеlау оn. Тhеsе sсооtеrs аrе іndееd еаsу tо рut оn thе bасk оf уоur truсks.

Іn thе оthеr hаnd, thrее whееlеd sсооtеrs аrе lіkе fоur whееlеd sсооtеrs ехсерt thе fасt thаt thеу оnlу hаvе thrее whееls. Тhеsе sсооtеrs tеnd tо bе lеss sturdу thеn fоur whееlеd оnеs. Тhе gооd раrt аbоut thеsе thrее whееlеd sсооtеrs іs thеу аrе сараblе оf hаndіng suddеn turns аnd mаnоеuvrеs аs bесаusе іt оnlу hаs thrее whееls. Тhе rіdеr must hаvе а gооd роsturе аnd gооd bаlаnсе tо bе аblе tо rіdе thіs tуре оf sсооtеr.

Іf thеrе аrе thrее whееlеd sсооtеrs, thеrе аrе fоur whееlеd оnеs. Тhе mаіn rеаsоn whу thеsе sсооtеrs аrе nаmеd fоur whееlеd sсооtеrs іs bесаusе іt hаs fоur whееls. Тhеsе sсооtеrs аrе mаіnlу dеsіgnеd fоr flаt lаnd lіkе strееts оr dераrtmеnt stоrе аіslеs. Тhеу mау аlsо hаndlе ruggеd tеrrаіn іn whісh thrее whееlеd sсооtеrs саnnоt. Весаusе thіs dеvісе hаs fоur whееls, bаlаnсе іs nоt а рrоblеm. Тhе оnlу nеgаtіvе sіdе оf fоur whееlеd sсооtеrs аrе, unlіkе іts thrее whееl brоthеr, thеsе dеvісеs аrе hаrdеr tо mаnоеuvrе. Ѕuddеn turns аnd stорs mау саusе thе rіdеr tо fаll оff.

Saturday, December 12, 2015

Esti frumoasa si prietene tale sunt invidioare se postura ta de “zeita”?             Esti frumoasa si prietene tale sunt invidioare se postura ta de “zeita” care cucereste inima oricarui barbat. Te-ai saturat de complimente si simti ca frumusetea ta este mai mult inchisa in interiorul tau ? Iti place sa comunici si sa fii cat mai sexy in preajma unui barbat ? Daca da, Studioul de videochat Playade din Iasi iti ofera oportunitatea de a lucra intr-un colectiv bine antrenat din domeniul Videochatului.

           Acest domeniu este relative nou in Romania si este, din pacate, vazut cu ochi rai din cauza persoanelor care nu si-au protejat cu atentie imaginea. Studiolul nostru este foarte profesionist, probabil unul dintre cele la profesioniste studiouri de acest gen din Romania. Noi suntem alegerea potrivita pentru orice fata care isi doreste sa castige o suma mare de bani si sa lucreze intr-un domeniu usor si placut. Imaginea ta va fi protejata, nu iti fa problem. Nimeni nu va stii cine esti. Nici tu deoarece vei descoperi o adevarata pacoste pentru starea barbatilor. 

          Salariul incepe de la 1000-2000 de dolari pe luna si viitoarele angajate vor primi un bonus de 400 euro + alte bonusuri in functie de orele de munca s.a. Echipa noastra de ofera training pentru fetele mai putin familiarizate cu acest domeniu destul de “ciudat” din pacate in Romania. Imagineaza-ti conturile pline cu bani castigati legal ! Imagineaza-ti un salariu asemanator bankerilor din SUA. De ce ai spune nu atat timp cand imaginea ta este protejata de noi ? 

          Nu stiu o limba straina, ce voi face ? Echipa noastra pune la dispozitie un grup de oameni foarte seriosi care va vor invata baza limbii engleze si a altor limbi, la cerere, din Europa si nu numai. Te asteptam la Studioul nostru din Iasi si pe pagina web: www.playade.ro . Inscriete pentru un viitor interviu si nu vei regreta !

Wednesday, September 30, 2015Vacanta pe care am facut-o in insula Skiathos a avut ca scop principal documentarea, in mare parte. Am fost cu prietena mea si iubitul ei. Eram entuziasmata, in orice caz: mereu am apreciat cultura elenistica si acum ca aveam de facut proiectul acesta, Skiathos a reprezentat locul perfect pentru mine!

In prima zi am incercat sa acopar cat mai mult: sa merg la cat mai multe localuri, sa incerc cat mia multe mancaruri, sa intreb cat mai multi localnici despre istoria insulei si despre obiectivele turistice. Am aflat povestea din spatele celor doua culori, alb si albastru, cu care sunt vopsite majoritatea cladirilor de aici: insula s-a aflat sub dominatie otomana pana in anul 1807, iar locuitorii au dobandit independenta insulei in 1821, pictandu-si fiecare casa in culorile steagului lor. Mi s-a parut foarte frumoasa si am incercat sa aflu cat mai mute despre acest loc, nu numai pentru documentar, dar si pentru mine. Am vizitat pestera Kastrului, vazand si renumita specie de soimi Falco Eleonorae.

Cat despre tovarasii mei, pot spune ca s-au distrat pe cinste. Aceasta insula are locuri potrivite atat pentru cei ce doresc putin intimitate, aici falezele fiind cele mai preferate, cuplurile reusind sa se bucure de momente unice si liniste de initimitate, avand marea nesfarsita in fata si pescarusii jucausi deasupra. Cei doi prieteni ai mei au avut parte de momente foarte frumoase impreuna, seara cand ne adunam sa povestim aratandu-mi poze si suveniruri. Un alt lucru ce mi-a placut la nebunie a fost organizarea echipajului si a captanului, in fiecare seara incercand dansurile lor traditionale grecesti si diverse activitati care ne-au pus intr-o atmosfera pe cinste! Nu toti au parte de acest lucru, iar noi am profitat cat de mult am putut.

Vremea a fost minunata; am avut grija sa facem multe poze si sa ne intoarcem acasa cu cat mai multe suveniruri, si, bineinteles, cu un dor nebun de a ne intoarce acolo imediat ce se ivea ocazia! Porniti intr-o croaziera in jurul insulei Skiathos de indata ce veti gasi o fereastra in program! Este un loc mult prea frumos prentru a nu fi vizitat!

Monday, September 21, 2015

detectoare camere ascunse

            Foarte discrete, isi fac treaba cum trebuie. Le recomand cu cea mai mare placere oricand. A avut fratele meu nevoie acum ceva timp – mi-a spus ca ar banui cateva camere in curtea sa si m-a rugat sa ii fac rost, fiind mai priceput in domeniul gadget-urilor si aparatelor de spionaj si contraspionaj. A fost mult mai avantajos sa facem asa, intrucat are o gradina mare si multe obiecte in curte, altfel ne-ar fi fost chiar greu. Si asa, dupa am zis ca il voi lua eu sa ma asigur de un lucru la servvici, dupa care il voi da si colegilor de la locul de munca, daca le va trebui vreodata.
            Dupa ce l-am comandat si a venit, l-am pornit putin sa vad cum functioneaza. Este super usor de utilizat, avertizand printr-un LED si prin vibratii in cazul in care detecteaza ceva in jur, raza de detectie de 15-20 de metri asigurand un perimetru destul de larg. Detectand atat camerele cu wireless, cu fir cat si pe cele cu memorie interna si imbinand tehnologia de detectie radio cu cea de detectie optica a lentilelor, nu va lasa sa ii scape nimic acestui aparat performant.
            I l-am dat fratelui meu si am mers sa il ajut in caz ca avea nevoie. In cele din urma, am gasit un microfon la el in curte. I-am stabilit locatia si l-am luat de acolo. Cred ca fratele meu a intuit cateva persoane dupa modelul acestuia, nu stiu ce a facut mai departe, m-am bucurat ca l-am putut ajuta.
            In final, recomand cu palcere aceste gadgeturi inteligente ca si detectoare camere ascunse, eficiente si faorte usor de utilizat. Daca stiti ca va este periclitata viata personala sau spatiul personal, actionati in consecinta si nu lasati sa va scape ceva. Cu acest aparat, veti avea parte de cele mai bune servicii in materie de contraspionaj!